Non nos conformamos con ser un máis que recolle plásticos.